PL
ENG

Nasze zdjęcia

Nasz zespół na turnieju w Japonii
Ceremonia otwarcia turnieju
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Yurihama 2019
Więcej...
Aktualności

Yurihama International Ground Golf Open

Yurihama International Ground Golf Open - 2019

Ground Golf - Open Europe 2019 in Warsaw, Poland


Ground Golf Open Europe 2019 will be held 20-21 September 2019 in Warsaw, Poland
 Ground Golf Open Europe 2019 in Warsaw, Poland
(REGULATIONS OF THE TOURNAMENT)

Aim of the Event
Our goal is to promote Ground Golf as a sport accessible to everyone, with no age limits, and to create relationships between individual countries and clubs. This beautiful sports discipline, one of its kind, has been spreading in Poland and Europe for over three years. Representatives from Poland have already participated, with success, in international tournaments organized, among others, in Japan and Mongolia. Now is the time for European integration and further development.
We are also preparing to participate in the World Master Games 2021 planned in Japan. The previous summer WMG took place in Australia in 2017 and gathered 28.5 thousand athletes competing in 28 disciplines, representing over 100 countries. Anyone can become the Ground Golf World Champion!

Term and Deadline
Ground Golf Open Europe 2019 will be held 20-21 September 2019 in Warsaw, Poland
Application forms for the tournament should be sent to info@groundgolf.pl at the latest:
for overseas players and other players who want to stay in the Holiday Inn hotel on the grounds (www.holiday.aquila.pl )  - Sunday, June 30, 2019
for other players – Friday, September 6, 2019

Place
Golf Park Józefów
ul. Telimeny 1,
05-420 Józefów
POLAND
phone: 0048 22 778 30 90
http://www.golfparkjozefow.pl/
GPS:   52.12318,   21.23421

Schedule
20 September (Friday)
     9 am. – 5 pm. – Tournament registration in the club house
     9 am. – 5 pm. – Tournament rounds on the grounds of Golf Park Józefów (2 fields)
     17:oo – Refreshments
     18:oo – Official opening of the tournament
     20:oo – End of the 1st day
21 September (Saturday)
     8:oo – Registration
     9:oo – Start of the 1st round
     10:3o – Coffee and snacks
     11.oo – Start of the 2nd round
     12.3o – Lunch
     13.3o – Start of the 3rd round
     15.oo – Coffee and snacks
     16:3o – Start of the 4th round
     18.oo – Refreshments
     19.oo – Announcement of results and the end of the tournament
Tournament organization:
4 rounds, 2 on each of the 2 fields
22 September (Sunday)
Warsaw Sightseeing – with English speaking guide – start at Holiday Inn after breakfast
Cost depends on number of interested participants (to be announced later)
Costs of Tournament Participation
Entry fee – PLN 120 paid at the registration desk

Accommodation
Accommodation at Holiday Inn hotel since 2 PM Friday, September 20, 2019:
One person in a double room with breakfast:
3 nights – PLN 540 (pre-payment – PLN 300)
2 nights – PLN 360 (pre-payment – PLN 250)
One person in a single room with breakfast:
3 nights – PLN 915 (pre-payment – PLN 400)
2 nights – PLN 610 (pre-payment – PLN 350)
Deadline for Applications, Registration Form and Payment
Application forms for the tournament should be sent to info@groundgolf.pl at the latest:
For overseas players and players who want to stay in the hotel on the grounds – Monday, July 1, 2019, other players – until Friday, September 6, 2019.

Pre-payments for hotel please make via bank transfer also at the latest on Monday, July 1, 2019, to the following bank account:
Klub Sportowy AGI
ul. Adama Branickiego 10/11,
02-972 Warsaw, Poland
Santander Bank Polska SA,
account no.: PL76 1090 2851 0000 0001 3610 4293
As title of the transfer, please write: "Holiday Inn Open Europe 2019" and the names and surnames of the participants for whom the payment is made.

Game Rules
The Tournament will be held in accordance with the Rules of the Japanese Ground Golf Association.

Awards and Prizes
A Cup for places 1 to 4
Champion
1th V-ce Champion
2nd V-ce Champion
3th V-ce Champion
An Award for Hole-in-One

Contact
All questions regarding the tournament should be sent preferably to info@groundgolf.pl or addressed by phone at 0048 603 563 399

Other Information
The clubs and balls used during the tournament should be consistent with the model equipment approved by the Japanese Ground Golf Association.
Even though it is very unlikely, if an accident occurs during the tournament, the organizers will surely undertake the necessary actions to help the injured person. Nevertheless, the organizers cannot be held liable for any accidents during the tournament.
It will be possible to rent the equipment to play in the tournament without additional fee.
Players should have their own markers during the game.
In case of very bad weather, the tournament program may change.
Any other important issues that may arise during preparation and organization of the tournament, and which have not been predicted in this document, will be solved by organizers on ad-hoc basis, as needed.
1 EURO = 4,2795 PLN (average exchange rate National Bank of Poland - 2.05.2019)

GDPR - General Data Protection Regulation
AGI Sport Club based in Warsaw is the administrator of personal data of the participants of the tournament. The data is collected only for purposes related to organization of the "Ground Golf Tournament – Warsaw, September 2018", and they will not be disclosed to any third parties. Providing personal information is voluntary. Participants have the right to view, correct and request removal of their personal data.

Download REGISTRATION FORM for Ground Golf Open Europe – Warsaw, September 2019


Ground Golf – Open Europa 2019, Warszawa, PolskaW dniach od 20 do 21 września 2019 roku odbędzie się w Warszawie międzynarodowy turniej „Ground Golf Open Europa 2019 Polska”
Zawody odbędą się na terenie Golf Park Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k/Otwocka .

Ground Golf – Open Europa 2019, Warszawa, Polska
(REGULAMIN TURNIEJU)

Cel imprezy

Turniej Ground Golf – Warszawa, wrzesień 2019
Naszym celem jest promocja Ground Golfa jako sportu dostępnego dla każdego, bez ograniczeń wiekowych oraz stworzenie relacji pomiędzy poszczególnymi krajami i klubami. Ta piękna dyscyplina sportowa, jedyna w swoim rodzaju, rozpowszechnia się w Polsce i Europie od ponad trzech lat. Reprezentanci z Polski już kilkukrotnie brali udział, z sukcesami, w turniejach międzynarodowych organizowanych m.in. w Japonii i w Mongolii. Teraz czas na europejską integrację oraz dalszy rozwój.
Przygotowujemy się również do uczestniczenia w World Master Games 2021 zaplanowanych w Japonii. Poprzednie letnie WMG odbyły się w Australii w 2017 r. i zgromadziły 28,5 tys. sportowców rywalizujących w 28 dyscyplinach, reprezentujących ponad 100 krajów. Każdy może zostać Mistrzem Świata w Ground Golfie!

Termin

Ground Golf Open Europa 2019 odbędzie się w dniach 20-21 września 2019 roku w Warszawie, Polska

Miejsce

Golf Park Józefów
ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k/Otwocka
Polska
tel. :+48 22 778 30 90
www.golfparkjozefow.pl
GPS: 52.12318, 21.23421

Program


20 Września (Piątek)

      9.00 – 17.00 – Rejestracja turniejowa w domku klubowym
      9:00 do 17.00 - Rundy treningowe na terenie Golf Park Józefów (2 pola)
     17:00     – Poczęstunek
     18:00     – Uroczyste Otwarcie Turnieju
     20:00     – Zakończenie dnia pierwszego

21 Września (Sobota)


      8:00     – rejestracja uczestników
      9:00     – starty pierwsza runda
     10:30     – kawa, przekąski
     11.00     – starty druga runda
     12.30     – lunch
     13.30     – starty 3 runda
     15.00     – kawa, przekąski
     16:30     – starty 4 runda
     18.00     – poczęstunek
     19.00     – ogłoszenie wyników i zakończenie Turnieju

F
ormuła Turnieju:
4 rundy, po dwie na każdym z dwóch pól

22 września (Niedziela)


Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem anglojęzycznym w niedzielę – koszt zwiedzania będzie podany po ustaleniu liczby chętnych.

Koszt uczestnictwa


Wpisowe turniejowe – 120 zł płatne przy rejestracji na miejscu w dniu otwarcia.

Zakwaterowanie


Zakwaterowanie w hotelu Holiday Inn (www.holiday.aquila.pl)
- od godziny 14.oo, 20 września 2019 roku;
na terenie na którym znajduje się Golf Park Józefów.

Jedna osoba w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem:
3 noce - 540 zł (zaliczka płatna wraz ze zgłoszeniem – 300 zł)
2 noce- 360 zł (zaliczka płatna wraz ze zgłoszeniem – 250 zł)

Jedna osoba pokoju jednoosobowym ze śniadaniem:
3 noce - 915 zł (zaliczka płatna wraz ze zgłoszeniem – 400 zł)
2 noce - 610 zł (zaliczka płatna wraz ze zgłoszeniem – 350 zł)

Ostateczny Termin zgłoszeń, formularz zgłoszenia i płatności

Formularze zgłoszenia na turniej prosimy przesyłać na adres info@groundgolf.pl najpóźniej:
do dnia 30 czerwca 2019 roku, niedziela – dla graczy, z zagranicy oraz tych którzy chcą wynająć pokój na terenie ośrodka Holiday Inn,
do dnia 6 września 2019 roku, piątek – dla pozostałych graczy.

Zaliczka za pokój w Hotelu powinna być wpłacona przelewem najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 roku, poniedziałek, na poniższy rachunek bankowy: 
Klub Sportowy AGI  ul. Adama Branickiego 10/11, 02-972 Warszawa
Santander Bank Polska SA, nr rachunku: 76 1090 2851 0000 0001 3610 4293
W treści przelewu prosimy wpisać: „Holiday Inn Open Europa 2019” oraz imiona i nazwiska uczestników, za których realizowana jest opłata.

Zasady Gry

Turniej odbędzie się zgodnie z Regułami Japońskiego Związku Ground Golfa.

Wyróżnienia i nagrody
Puchar za miejsca od 1 do 4
• Champion
• 1th V-ce Champion
• 2nd V-ce Champion
• 3th V-ce Champion

Nagroda za Hole-in-one

Kontakt

Wszelkie pytania w sprawie turnieju prosimy kierować najlepiej mailowo na adres info@groundgolf.pl lub telefonicznie na numer +48 603 563 399.

Pozostałe informacje

Używane podczas turnieju kije oraz piłki muszą być zgodne ze wzorami sprzętu zatwierdzonego przez Japoński Związek Ground Golfa.
Choć jest to bardzo mało prawdopodobne, jeżeli wydarzyłby się wypadek podczas turnieju, organizatorzy oczywiście podejmą niezbędne działania w celu pomocy poszkodowanym. Niemniej jednak, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas turnieju.
Wypożyczenie sprzętu do gry w turnieju będzie możliwe bez dodatkowej opłaty.
Gracze powinni mieć własne markery podczas gry.
W przypadku bardzo niesprzyjającej pogody, program turnieju może ulec zmianie.
Wszystkie inne ważne zagadnienia, które mogą wyniknąć w trakcie przygotowania i organizowania turnieju, a nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie, będą rozwiązywane na bieżąco przez organizatorów, w miarę potrzeb.

RODO

Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Klub Sportowy AGI z siedzibą w Warszawie. Dane są zbierane wyłącznie w celach związanych z organizacją „Ground Golf Open Europa – Warszawa, wrzesień 2019” i nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na Ground Golf Open Europa – Warszawa,  wrzesień 2019


I Turniej Ground Golfa o Puchar Wójta Somianki 2018r.

W lipcu odbył się w Somiance pierwszy turniej w ground golfa. Frekwencja dopisała, a także tym razem i pogoda – bowiem z jej powodu Turniej był przesunięty o tydzień.

Oprócz lokalnych graczy do Somianki przyjechała silna ekipa z warszawskiego klubu AGI.Wszystkim dopisywały humory, a w powietrzu unosił się duch walki i rywalizacji. Warszawska ekipa zamierzała zgarnąć ufundowane przez wójta Andrzeja Żołyńskiego nagrody. Jednak rzeczywistość okazała się bardziej przyziemna. Po zaciętym meczu miejscowi gracze - ale z międzynarodowym doświadczeniem, pokazali przyjezdnym, gdzie ich miejsce. 

Turniej wygrała z doskonałym wynikiem 19- tu uderzeń mieszkanka gminy Somianka Bożena Wasik (w tym jeden dołek został zagrany w 1 uderzeniem tzw. hole-in-one).  

Drugie miejsce zajął Paweł Wasik (Somianka) z wynikiem 24 uderzenia.  

Honor przyjezdnych uratował Zbyszek Bujalski (AGI Klub), który zdobył trzecie miejsce z wynikiem 26 uderzeń. Czwarte miejsce z wynikiem 30 uderzeń zajęli ex aequo  Dorota Kuchta ( Somianka) oraz Renata  Gajek i Michał Dobrzyński (AGI Klub). Oczywiście, nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć zwycięzców z gospodarzem Turnieju.

Po zakończonym turnieju wszyscy usiedli przy wspólnym poczęstunku.  Rozmawiano o wynikach, regułach gry oraz o propagowaniu idei ground golfa wśród lokalnej społeczności, jako sposobu spędzania aktywnie i wspólnie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Nowicjusze opowiadali o swoich wrażeniach, a zwycięzcy dzielili się swoim doświadczeniami.

Wójt Andrzej Żołyński – prywatnie fan jazdy na motocyklu – jednak w miarę swoich możliwości, chciałby zainteresować jak najszerszą grupę mieszkańców swojej gminy ground golfem. Czas mile upływał, ale jak wszystko co dobre spotkanie dobiegło końca.  Wszyscy rozstali się w doskonałych humorach – pokonani również, obiecując rewanż przy najbliższej okazji.

Zapraszamy do udziału w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Azji

Zachęcamy wszystkich atletów do udziału w Pierwszych Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Azji, które odbędą się z 27 czerwca po 1 lipca w  Ułan Bator, Mongolia. Osób zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pod adres info@groundgolf.pl Program for the 1 st Asian Ground Golf Championship named after the Governor of Capital City

27 June 2018, Wednesday

10.00-18.00 Receiving and providing accommodation (ger) to national and international athletes
in “Chinggis Khaanii Khuree” complex coming to participate in first Asian Ground Golf Championship

Introductory tour of Ulaanbaatar City

28 June 2018, Thursday

08.00-09.00 Breakfast
09.00-12.30 Distribution of competition mandates
12.30-13.30 Lunch
14.30-16.30 Ground golf training (in site)
17.00-18.00 Technical conference
18.00-19.00 Dinner
19.00-21.00 Free time

29 June 2018, Friday

08.00-09.00 Breakfast
09.30-10.00 Gathering in Competition opening ceremony site
10.00-10.40 Opening ceremony
10.40-12.30 Competition
13.00-14.00 Lunch
14.30-16.30 Competition continuation
18.00-19.00 Dinner
19.00-21.00 Conference for executive officials
21.00-22.30 Free time

30 June 2018, Saturday

08.00-09.00 Breakfast
10.00-12.30 Competition
13.00-14.00 Lunch
15.00-16.30 Competition
17.30-20.30 Closing ceremony

Dinner
Art performance

01 July 2018, Sunday

Seeing-off athletes and representatives of Ground Golf Championship in accordance with the
schedule

Odbyły się Mistrzostwa Świata w Japonii

W 2017 roku w Mistrzostwach Świata w Japonii, w których uczestniczyliśmy my z Polski wraz z wieloma innymi grupami,  jeden z członków naszej drużyny Michał Dobrzański dwukrotnie zdobył złoty puchar, trafił też hole-in one (prosto do dołka jednym uderzeniem). Nie zatrzymaliśmy się wyłącznie na uczestnictwie w zawodach - uczestnicząc w profesjonalnej nauce golfa zdołaliśmy nabrać wiele doświadczenia. Dni upłynęły przyjemnie dając pozostawiając nam piękne wspomnienia - dzięki pomocy Prezydenta miasta podczas zawodów uczestniczyliśmy w wielu aktywnościach wprowadzających nas w japońską kulturę a także  przez 4 dni zwiedziliśmy prywatnie miasta takie jak: Osaka, Nara, Kyoto i Kobe.

Uczęstniczyliśmy w Mistrzostwach Japonii

W październiku 2016 roku polska drużyna odniosła sukces w zawodach golfowych w Yurihamie, kolega Maciej Dobrzański zdobył złoty puchar. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników z 12 krajów, w tym z Mongolii. Polski, Hiszpanii, Korei. Zawody otworzyli swoim przemówieniem Prezydent Miasta Yurihama - Masamichi Miyawak oraz pan Kazuo Sonoyama z Japońskiego Związku Ground Golfowa. Pogoda nam sprzyjała i oprócz udanych zawodów, świetnie spędziliśmy te kilka dni. Po zawodach mieliśmy okazję nawiązać wiele nowych znajomości oraz zwiedzić kilka japońskich miast.

Nasze filmy

Wszystko o Ground Golfie!